Kalibrasyon Hizmetlerimiz

UMS Kalibrasyon Laboratuvarı

Şirketimiz 1997 yılından beri uzman personelleri ile ülkemizin tüm bölgelerine ve yurt dışındaki bazı ülkelere kalibrasyon hizmeti vermektedir. Müşterilerimize daha hızlı kalibrasyon hizmeti sunabilmek için laboratuarlarımızın bulunduğu iller dikkate alınarak üç bölge oluşturulmuştur. 1. Bölgeye Ankara, 2. Bölgeye İstanbul ve 3. Bölgeye Bursa illerinde bulunan kalibrasyon laboratuarlarımız tarafından hizmet sunulmaktadır.

Akreditasyon logolu kalibrasyon sertifikaları sadece TÜRKAK tarafından akredite edilmiş büyüklükler için düzenlenir.

Türkak Akreditasyon

İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler, kalibrasyon laboratuarları için akredite olmak konusunda bir mecburiyet getirmemektedir. Akreditasyon, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ancak akredite olmak ilgili laboratuarları diğer laboratuarlar karşısında daha güvenilir hale getirebilmektedir.

Bazı standartlar kalibrasyon hizmetlerinin akredite kalibrasyon laboratuarlarından alınmasını zorunlu kılabilir. Ayrıca bu hizmeti almak isteyen firmalar bir güven unsuru olarak akredite laboratuarları tercih edebilirler.

Şirketimiz bütün bu istekleri ve serbest piyasa ekonomisinin gereklerini dikkate alarak kalibrasyon laboratuarlarında öncelikli gördüğü konuları Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) akredite ettirmiştir.

Kalibrasyon hizmetlerimizin tümü TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak oluşturulan Kalite Sistemine göre uygulanmaktadır.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi akreditasyon bir zorunluluk değildir. Özellikle ISO 9001 standardına göre belge almak isteyen kuruluşlar, akredite olmayan kalibrasyon laboratuarlarından da bu hizmetlerini ilgili birkaç gerekliliği yerine getirerek rahatlıkla alabilirler. Bu konuda TÜRKAK tarafından yayınlanmış olan Akreditasyon: (2001/6) Ölçümlerin İzlenebilirliği Hakkında Tebliğ’den ayrıntılı bilgi alınabilir